Integrativni pristup i integrativna medicina

Integrativna medicina

Integrativna medicina je skup moderne (naučne-alopatske-zapadne) medicine, tradicionalnih medicina (AyurVeda, kineska medicina, fitoterapija, prirodna medicina i sl.), alternativnih medicina (homeopatija, naturopatija, orto-molekularna, kvantna, magnetna, novi medicinski pristupi praćeni razvojem tehnologije i sl.).

U našu bazu kongresa od skoro je ubačena ova, reći ćemo uslovno kategorija, možete videti buduće događaje na
https://www.medicinskikongresi.com/kongresi/oblasti/integrativna-medicina/

Pristup integrativne medicine

Integrativna medicina podrazumeva spoj tela, uma i duha kao integralnu i neraskidivu celinu te daje značaj svakom od njih.  Ako postoji disbalans između fizičkog, emocionalnog i duhovnog  u čoveku, to se negativno odražava na zdravlje u celosti. Cilj je dovesti sve u ravnotežu.

Slogan kojim se medicina od davnina vodila bio je medicus curat natura sanat što u prevodu znači  lekar neguje, priroda leči.

Integrativna medicina bi bila najbliža ovom sloganu s obzirom na veliku sposobnost samoizlečenja organizma.

Svima je poznato, kako profesionalcima koji se bave medicinom tako i korisnicima medicinskih usluga da moderna medicina nije svemoguća i da ne može uvek da postigne uspeh u lečenju svih oboljenja. Ali, tako ni tradicionalna ne može da pruži adekvatne odgovore na sva pitanja. Naučna medicina postiže odlične i zadovoljavajuće rezultate i leči mnoga oboljenja a stalnim i mnogim istraživanjima permanentno napreduje, ali, činjenica je da često ne zna uzroke svih oboljenja već je tretman usmeren na rešavanje simptoma. Različiti farmaci koje pri tom koristi ostavljaju posledice na druge organe, pa samim tim i organizam u celini trpi, izvodeći ga tako iz njegove prirodne ravnoteže. Pri tome negativno utiče na prirodne tokove remeteći sposobnost samoisceljenja organizma.

Tradicionalna i naučna

Tradicionalna i alternativna medicina, nasuprot modernoj tj. naučnoj medicini, može da poboljša zdravstveni status organizma, može da pomogne u neutralisanju nekih štetnih dejstava hemijskih farmaka, ali ni ona nije svemoguća. Termin koji koristimo za modernu medicinu (naučna), možda nije adekvatan jer se danas naučnim metodama može pokazati i dokazati efekat mnogih prirodnih lekova i tretmana.

Empirijski možemo videti da tradicionalna i alternativna medicina mogu pomoći u izlečenju mnogih zdravstvenih problema, sprečiti nastanak i razvoj istih bez nuspojava. Ali, ipak često nemaju efekat i brzo delovanje kao što je to slučaj sa modernom/naučnom medicinom. U ovom pogledu možda je najviše odgovora dala u poslednje vreme naturopatija. Naturopatija koristi nauku kod mnogih oboljenja ali, im drugačije prilazi, drugačije objašnjava i tumači a samim tim i leči.

Metode lečenja

Kombinacijom znanja iz svih medicina rezultat u lečenju bi trebalo da bude najefikasniji. Moderna medicina koristi u svojoj dijagnostici klasične metode pregleda ali, se u mnogome oslanja na tehniku i tehnologiju. Međutim, neke forme tradicionalne medicine kao što je npr. ajurveda, koriste vrlo efikasne metode zasnovane na izdašnoj anamnezi, pulsnoj dijagnostici, pregledu sluzokože jezika, očiju i sl. Ove dijagnostičke metode mogu pokazati da li postoje poremećaji ravnoteže i pružiti lekaru sumnju i znak u kom bi pravcu moglo da se razvije neko oboljenje pre pojave klinički vidljivih simptoma. Vrlo često su prilikom pulsne dijagnostike mnoga oboljenja bila potvrđena drugim pregledima pri kojima su korišćene tehnike moderne tehnologije koje se primenjuju u medicini. Pominjemo ajurvedu ali, nikako ne isključujemo značaj drugih već pomenutih mediciskih prilaza.

Metode lečenja koje koriste mnoge tradicionalne i alternativne medicine zahtevaju veći napor pacijenta, terapije se moraju uzimati duže vreme, traže neka odricanja od svakodnevnih navika, disciplinu u sprovodjenu svih preporuka i sl. Moderna medicina sa druge strane omogućava brza rešenja, komfornija a često i efikasnija što joj daje prednost (hirurgija, medikamenti i sl.).

Zato integrativna medicina obuhvata sve metode koje mogu da doprinesu očuvanju zdravlja i izlečenju ili kontroli oboljenja, bez obzira na njihovo poreklo.

Leči se osoba, a ne samo bolest.

Članak preuzet sa LV Pharm sajta (www.lv-pharm.rs)

Podelite

Ostavi komentar

(0 Komentara)

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *